Finansijski lizing

Finansiranje

Finansijksi lizing

Finansijski Lizing - Moderno Finansiranje

Finansijski lizing predstavlja inovativni pristup finansiranju, namenjen prvenstveno klijentima koji žele zadržati vozilo nakon isteka ugovora ili samostalno raspolagati istim i nakon otplate. Ova fleksibilna opcija podrazumeva tri ključna učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac.

 

Ovaj oblik lizinga posebno je prikladan za firme koje žele amortizovati vozilo u svojim poslovnim knjigama, budući da se vozilo evidentira kao finansijska imovina primaoca lizinga. Finansijski lizing je ugovorni odnos koji omogućava korisniku korišćenje dobra (objekta lizinga) u vlasništvu davaoca lizinga, uz ugovorene mesečne rate lizinga.

Nekoliko razloga za finansijski lizing:

1. Brza i efikasna usluga.
2. Transparentna i jasna finansijska ponuda.
3. Mogućnost finansiranja PDV-a za dostavna vozila (za pravna lica)
4. Prilagodljivi anuitetni planovi otplate prema vašim željama i potrebama.
5. Jednostavnija i kraća procedura u odobravanju u poređenju s drugim oblicima
finansiranja.
6. Mogućnost fiksne kamatne stope.
7. Lizing primalac može biti pravno ili fizičko lice, preduzetnik ili poljoprivrednik.
8. Bez dodatnih troškova za prenos vlasništva nakon isteka lizing ugovora.

Kontaktirajte Nas:

Za dodatne informacije o uslovima finansiranja vezanim za kupovinu vozila putem finansijskog
lizinga, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese: prodaja-vozila@renosava.com.
Upravljajte svojim voznim parkom s lakoćom uz našu podršku!

 

Napomena o Finansiranju:

Finalno odobrenje kredita zavisi od uslova i kriterijuma banke. Sve informacije o kamatnim stopama, uslovima otplate i drugim finansijskim detaljima pružaju se samo u informativne svrhe. Konačni uslovi finansiranja i odobrenje kredita podložni su proceni banke na osnovu boniteta klijenta i drugih relevantnih faktora.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ukoliko želite da zakažete servis svog vozila molimo Vas da popunite formu ispod. Nakon prijema Vašeg zahteva mi ćemo Vas kontaktirati putem podataka koje ste ostavili u formi. Polja označena sa * su obavezna.

Naš servis vam stoji na usluzi. Hvala Vam na poverenju! Vaš Reno Sava

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lokacija servisa